본문 바로가기

공지사항

> 커뮤니티 > 공지사항
   
Солонгос дахь Монгол сургуульд багш шалгаруулж авна.


Солонгос дахь Монгол сургуульд багш шалгаруулж авна.

     - Ажилд авах багшийн тоо: 2
★        Багш бүртгэх:
-        Монгол хэлний  1 багш 
-        Шинжлэх ухааны багш ( хими биологийн ) хичээлийг хослуулан  заах чадвартай  багш  юмуу
-        Нийгэм судлалын багш( түүх,газар зүй  хослуулан заах чадвартай ) багшийн аль нэгийг сонгож авна.

★        Ажил үүрэг: Гэрээний дагуу

★        Хариуцах ажил үүрэг:
-        Монгол хэлний багш,: анги даах болон дотуур байрны багш
-        Шинжлэх ухааны багш: (физик,хими,биологи хичээл ),анги даах,дотуур байрны багш
-        Түүх ба газар зүйн хичээлийн багш,анги даах, дотуур байрны багш

★        Тавигдах шаардлага:
-        Багшийн дээд сургууль төгссөн диплом, 3-аас доошгүй жил дунд сургуульд багшаар ажилласныг тодорхойлсон ажлын газрын тодорхойлолт
-        Солонгос хэлний зохих мэдлэгтэй (солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын  3-р шатны түвшингийн зохих мэдлэгтэй) байх
-        Хилийн чанадад  алба  хашихад  ямар нэгэн харшлах зүйлгүй  багш

★        Бүрдүүлэх бичиг баримт 
-        Хувийн  намтар
-        Өөрийн танилцуулга
-        Их дээд сургууль (болон хамгийн сүүлд төгссөн сургууль) төгссөн диплом
-        Башлах эрхийн үнэмлэх
-        Ажил байдлын тодорхойлолт
-        Эрүүл мэндийн тодорхойлолт

★        Ажилын хөлс болон ажлын нөхцөл
-        Ажлын хөлс:  шийдвэр гарсны дараа тохиролцоно.
-        Байр хоолоор хангана.

★        Хүлээн авах хугацаа:
-        Эхний шат: Баримт материалуудыг хүлээн авах:2008оны 11сарын 27ноос 2008 оны 12
           сарын 25 хүртэл
-        2-р шат     Ярилцлага (баримт материалыг шалгаад тэнцсэн багш нар): 2008оны 12 сарын
-                      26наас 12 сарын 31 хүртэл 
                    Солонгост оршин сууж байгаа багш  нар бол Монгол Сургууль дээр авчирч өгнө.
                    Монголд байгаа багш нар  бол Монгол дахь манай салбар Монгол Соёлын Төв
дээр авчирч өгнө.
-        3-ршат:     Эцсийн шийдвэр 2008 оны 1- сарын 10

★        Холбоо барих хаяг:
-        Бүртгэж хүлээн авах: Е- майлаар буюу шуудангаар ,Fax-аар  материалыг хүлээн авна.
        Е-майл хаяг: (mongolschool@hanmail.net),  Fax  82-2- 458- 2980)
        Шуудангийн хаяг:  
388-8  kwangjang-Dong kwangjin-Gu, Seoul, Korea, Mongol International School 
        Лавлах утас: (82-2-3437-7078)  mongolschool@hanmail.net hi
   

[04982] 서울특별시 광진구 광장로 1 (광장동 401-17) 사)몽골울란바타르 문화진흥원
대표전회 02-446-4199, 팩스 02-446-4489
Copyright © MONGOLCENTER. All RIGHTS RESERVED.